Každý alespoň jednou za život potřebuje pomoci. Ať už se jedná o finanční pomoc, hmotnou pomoc nebo morální podporu.

Chceme, aby Nosící miniveletrh měl i další účel a to pomáhat.

Sbírka pro Dětský domov Charlotty Masarykové – 2018

V roce 2018 jsme se přidaly ke sbírce pro Dětský domov na Zbraslavi. Domov obývají děti ve věku 1-7 let. Momentálně je v domově 16 dětí, které nemohou přechodně, či dlouhodobě vyrůstat ve vlastním rodinném prostředí. Jsou zde mimo jiné děti zanedbávané, týrané, zneužívané a ohrožené ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo děti se zdravotním postižením.

Sbírka pro Dětské centrum v Krči – 2017

Dětské centrum se momentálně stará o děti cca od 5 měsíců do 9 let, často s různým handicapem či onemocněním.

Proto jsme vytvořili materiální sbírku, abychom dětem ten život trochu vylepšily.